หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเขาและกระดูกสัตว์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
      ช้อนส้อม,ช้อนสลัด,ช้อนจิ้ม,ตะเกียบ,ที่ทาแยม,ทัพพี,กำไลข้อมือ ฯลฯ
วัตถุดิบที่ใช้
       เขาและกระดูกวัว,ควาย ( โคนเขา,ปลายเขาเผือก,ปลายเขาดำ,โคนเขาเผือก,กระดูกข้อเหลี่ยม)
กระบวนการผลิต
       1.ตัดเขาเป็นตามที่ต้องการ 2.เจียรนัยขึ้นรูป 3.ตบแต่งด้วยกระดาษทราย 4.ขัดมัน 5.ล้างเงา จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ ( Hand Make) 2.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 3.มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อยู่เสมอตามความต้องการของตลาด 4.มีคุณภาพคงทน 5.เป็นสีธรรมชาติของเขาสัตว์และไม้
การใช้/ประโยชน์
       ของที่ระลึก ของขวัญ ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมในแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น ช้อนคลุกสลัด,ช้อนคนกาแฟ เป็นต้น
ติดต่อ/สถานที่จำหน่าย
      กลุ่มทำผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเขาและกระดูกสัตว์ หมู่ที่ 9 78/1 ม.9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : นายอาบศักดิ์ สวนมะพลับ โทร :038-593162 , 089 - 6025219 กลุ่มอาชีพทำเครื่องประดับจากเขาและกระดูกสัตว์ 37/1 หมู่ 3 บ้านคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  จำนวนครั้งที่เข้าชม : 1468 ครั้ง  update : 2018-02-24 23:32:29